image image image image
DVD Petrovina Dobrovoljno vatrogasno drutvo Petrovina dobrovoljna je, stru?na, humanitarna, neprofitna i nestrana?ka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u pogledu zatite od poara, registrirana pri Uredu za op?u upravu Zagreba?ke upanije. Drutvo je pravna osoba i osnovano je radi promicanja dobrovoljnog vatrogastva, te unapre?enja zatite od poara.
Jeste li znali?Zemni plin je laki od zraka U stabilnoj plinskoj instalaciji nalazi se pod tlakom uglavnom zemni plin koji je laki od zraka i prilikom nekontroliranog izlaenja odlazi u gornje dijelove prostorija. Plin propan - butan koji se nalazi u bocama tei je od zraka, te u slu?aju isputanja ispunjava prostore od poda prema vrhu.
Jeste li znali?Ne ko?ite naglo pred vatrogasnim vozilom Ukoliko se na cesti na?ete u situaciji da je iza vas vatrogasno vozilo sa upaljenim svjetlosnim i zvu?nim signalima - ne ko?ite naglo. Ukoliko Vas vatrogasci ne mogu prete?i, ubrzajte do mjesta gdje se moete skloniti i nikad ne zaustavljajte svoje vozilo dok niste osigurali da Vas vatrogasci sigurno mogu zaobi?i.
Jeste li znali?Poar dimnjaka ne smije se gasiti vodom! Voda se u slu?aju poara ne smije ulijevati u dimnjak budu?i bi nastala nagla fizikalna eksplozija vodene pare te bi dolo do raspuknu?a dimnjaka, to je vrlo opasno po osobe u blizini i mogu?e je da se poar proiri. Voda se ne smije polijevati niti po vanjskim dijelovima dimnjaka poradi opasnosti od pucanja stijenki.

_120_godina_po_petrovina_202_of_220_19_20150704_1006696235

U organizaciji DVD-a Petrovina u nedjelju 28. lipnja 2015. godine odrano je Vatrogasno natjecanje5. KUP DVD-a Petrovina  i Proslava 120. godina Puha?kog orkestra DVD-a Petrovina

Više...

img_0204_20150625_1953460570

U organizaciji Vatrogasne zajednice  Zagreba?ke upanije

Više...

plakat_kup_2015_20150620_1953906855
5kuppetrovina_20150424_1679701256

Više članaka...

Stranica 1 od 37

Početak
«
1

Najave

Operativa

 • Vatrogasna vjeba u Petrovini Vatrogasna vjeba u Petrovini
  Vatrogasna vjeba u Petrovini U nedjelju 1.lipnja 2014.g. odrana je edukacijska vjeba II OP-a u Petrovini....
 • Vatrogasna olimpijada u Dje?jem vrti?u Radost Vatrogasna olimpijada u Dje?jem vrti?u Radost
  Povodom blagdana sv.Florijana vatrogasci dobrovoljnih vatrogasnih drutava Petrovina,Volavje, Novaki, Izimje...
 • Novi vatrogasci DVD-a Petrovina
  U suradnji sa VZ grada Jastrebarskog zavreno je osposobljavanje za zvanje vatrogasac. Osposobljavanje u trajanju od 74 sata uspjeno su zavrila i tri ?lana DVD-a Petrovina; Dominik Jurini?, Antonio Balaban...
 • Poar podruma Okrug Poar podruma Okrug
  U ponedjeljak 27. sije?nja u 7.24 sata primljena je dojava o poaru podruma vikend ku?e u Okrugu Slaveti?kom....
 • Intervencija sruena stabla Intervencija sruena stabla
  Vatrogasci DVD-a Petrovina imali su u subotu 25. sije?nja dvije intervencije prouzro?ene vremenskim uvjetima,...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 19 
fufcbk

Anketno pitanje - naslovnica

Kako ste saznali za na sajt?

Broja? posjeta

Danas10
Ju?er10
Ovaj tjedan104
Ovaj mjesec317
Ukupno31790

Powered by Kubik-Rubik.de

Nesretan slu?aj?

emergencycall2


U slu?aju poara, prometne nesre?e ili neke druge nezgode ljudi od oka ili u panici ne znaju to u?initi, no potrebno je ostati priseban i traiti pomo?.

Saznaj vie
vatrogasni grb

DVD Petrovina

P: Ivan Samarin, 098/839-481

Z: Mladen Cvetan,098/1357-159

T: Jadranka Domjan?i?, 098/1649-508

Dvd Petrovina je ?lanica Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarsko

Prijava